Lasteaiast

Tallinna 24. Lasteaed avati  1958.
Alates 11. märtsist 2002 (Tallinna Linnavalitsuse 6. märts 2002 määrus nr 23 sai lasteaed uue ilusakõlalise nime: Tallinna Päevalille Lasteaed

Lasteaed asub Kesklinna Linnaosas, Kadrioru pargi ja merele lähedal.
Tallinna Päevalille Lasteaed omab koolitusluba nr 3341 HTM, mis on välja antud ministri 05.07.2004 käskkirja nr 716 alusel.

Õppe – ja kasvatustegevused toimuvad lasteaias neljas erivanuse rühmades rühmas:
1. sõimerühm   Mesimumm
2. aiarühm         Liblikad
3. aiarühm         Lepatriinu
4. aiarühm         Rohutirts

Tallinna Päevalille lastead on avatud tööpäevadel 7.00 -19.00

Hetkel käib lasteaia 4 rühmas kokku 90 last.
Õppekasvatustöö toimub vene keeles.
Eesti keele tutvustamine toimub lasteaia õppekava alusel lastele
alates 3. eluaastast.

Hoone on kahekorruseline ehitus. Ümber  lasteaia on õueala, mis on piiratud  aiaga. Sõimelastel on võimalus jalutada oma piiratud hoovis.
Kõikides rühmades on hulgaliselt mitmesuguseid laua-, ehitus- ja õppe- ja last arendavaid mänge.
Lateaia teisel korrusel on hubane saal, kus lapsed saavad laulda,tantsida,esineda ettendustest ja mängida liimismänge. Samas saalis toimuvad väga huvitavad ja ilusad peod lasteale.
Lasteaias töötab soolakamber ja pakume lastele hapnikukokteile.

MISSIOON

Tallinna Päevalille Lasteaias:
Koos lapsevanema ja personaliga lapsesõbraliku, lapse omapära ja individuaalsust arvestava elukeskkonna  loomine.

VISIOON

Tallinna Päevalille Lasteaed, on asutus, kus on loodud võimalused lapse tervislikuks ja vaimseks arenguks, lapse isiksusele, tema pereliikmetele ning lasteaia personalile.

PÕHIVÄÄRTUSED

Turvalisus – lastele turvalise ja koduse õhkkonna tagamine, lastele on loodud võimalused uurimiseks, oma tunnete väljendamiseks ja tunnustuse saamiseks.
Sõbralikkus  -    laste ja teiste inimeste väärtustamine
Avatus - usalduslikkus, koostööle suunatud suhted laps – õpetaja – lapsevamem
Mäng – toetada lapse igakülgset arengut läbi mängulise tegevuse
Professionaalsus – oskus teadmisi rakendada lapse arengu maksimaalseks toetamiseks

Koostööpartnerid
Kõik Tallinna lasteaia ja koolid. Kontaktid SIITUus kodukord on kooskõlastamisel hoolekogul.