Tunnustus

Parima toitlustamisega koolieelne lasteasutus                                               2007

Parim personali projekt Tänukiri  eduka osalemise eest                             2015

Osavõtt konkursist „Parim Tallinna Tervist Edendav Lasteaed 2015“   2015

"Eesti õpib ja tänab" parim õpetaja niminent
sõime rühma õpetaja Marina Filinova                                                                 2017

Osavõtt konkursist "Parim  Koostööprojekt"                                                    2018

Aasta lasteaiaõpetaja  Veronika Konjušenko (muusikaõpetaja)               2022
Meie asukoht: