Vormid Blankid

Avaldused

■Lapse lasteaiast väljaarvamiseks esitab vanem lasteaia direktorile avalduse. Avaldus esitatakse hiljemalt kaks nädalat enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise aeg.
Lapse lasteaiast lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani.
■ 
Avalduse järjekorda registreerimiseks  on võimalus esitada läbi www.eesti.ee
■Osalustasu soodustuse saamiseks täidetava vormi ja lisainfo leiad SIIT