Tervisedendus

Tallinna Päevalille Lasteaed liitus Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikuga 29.12.2014 aastal.
Tervist edendavate lastead võrgustiku tegevust kordineerib   Tervise Arengu Instituut .
Tallinna Haridusamet korraldab tervisedendavate lasteaedede tunnistamiseks konkurssi  Parem Tallinna Tervist Edendav lasteaed  .
Tuinnistust antakse asutusele, kes edukalt turvalise ja tervisliku õppekeskonna loojatena, tervisedenduslike tegevuste korraldajatena ja tervisealase hariduse edendajana.Lasteaias on tervisedendav meeskond , millesse kuuluvad lasteaia töötajad ja lapsevanemad.

Tegevused september 2022 - mai 2023

september               2022 Tervisepäev
Fotonäitus suvest                                                                   
(Puhkus koos emaga ja
isaga looduses)

 
Rühmaõpetajad                                          
Liikumisõpetaja
Rühmaõpetajad

 
oktoober 2022 Noorem rühm (Mesimummu rühm) loodusõpetuse tegevused - Lehtedest mullla saamine (vaatlemine komposti )
Pääste teenistuise kälastatus projekti raames"Tulest targem"

 
Õpetajad,
Liikumisõpetaja
Õpetajad
Õpetajad

 
november 2022 Üritus koos isadega
Looduse muuseumi külastus
Tervislik toit (isad valmistavad koos lastega)
Üritus Kesklinna Vene gümnaasiumi  11 klassi
õpilastega (isade päeva üritus)

 
Muusikaõpetaja ja liikumisõpetaja
Õpetajad ja tervisehoiutöötaja
Õpetajad ja muusikaõpetaja
 
detsember 2022 Tervisemuuseumi külastus Rühmaõpetajad
Tervisehoiutöötaja Tatjana Protsenko
jaanuar 2023 Lumelinna ehitamine Liikumisõpetaja Galina Anissimova
veebruar 2023 Sensoorika toa uuendamine
Sõbrapäeva üritus koos Pihlaka Peremaja lasteaga

 
Õpetajad ja tervisehoiutöötaja Tatjana Protsenko

 
märts 2023 Kesklinna lasteaedade spordipäev
Fotonäitus Ema ja mina


 
Rühmaõpetajad
Liikumisõpetaja


 
aprill 2023 Koostöö rühmaõpetajatega õuealal (peenrate rajamine, õueala korrastamine,põõsaste lõikamine)
Osaleme Terve südame kuus (ürituse, näitused loengud)

 
Lapsevanem proviisor Darja Lissovskaja Tervisehoiutöötaja Tatjana Protsenko
mai 2023 Spordipäev õues
Lillede istutamine, kooliminevate laste traditsiooniline puude istutamine

 
Lapsevanem proviisor Darja Lissovskaja lasteaia terviseedendamise meekonna liige Tervisehoiutöötaja Tatjana Protsenko
Likumisõpetaja Galina Anissimova, õpetajad
Rühma õpetajad